Cechy dobrego audytora

Każdy nowopowstający obiekt powinien być wykonany w taki sposób żeby spełnić wszelkie wymogi prawne. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z bezpieczeństwem jego użytkowania jak i również aspektów środowiskowych. Pod tym zagadnieniem można rozumieć chociażby zakładaną emisję gazów do środowiska czy w ogólnym rozrachunku zużycia mediów. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony przyrody.

Co to jest efektywność energetyczna?

audyt efektywności energetycznej budynkuŻeby spełnić rygorystyczne limity stosowane są obecnie zaawansowane rozwiązania oraz technologie pozwalające znacznie ograniczyć zapotrzebowanie. W celu weryfikacji założeń projektowych ze stanem rzeczywistym bardzo często wykonywany jest audyt efektywności energetycznej budynku, który dostarcza potrzebnych danych w tym temacie. Na jego podstawie możliwe jest bowiem uzyskanie wiedzy o zużyciu energii, a także określenie w jaki sposób możliwa jest poprawa sytuacji. Warto wspomnieć, że audyt energetyczny powinien być przeprowadzony przez uprawnione do tego osoby. Powinny one posiadać odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie. Nie bez znacznie jest to żeby miały aktualne uprawnienia do tego typu działań. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest sposób realizacji całego przedsięwzięcia. W przypadku obiektów mieszkalnych cały proces trwa przeważnie najwyżej kilka dni. Inaczej sprawa ma się jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa produkcyjne.

Jest to związane z koniecznością poznania procesów technologicznych, a także funkcjonowaniem samych maszyn. W takich miejscach audytor bardzo często współpracuje z technologami czy automatykami. To właśnie z nimi omawiane są potencjalne modyfikacje poszczególnych procesów tak żeby uzyskać lepsze rezultaty. W fabrykach całe przedsięwzięcie może trwać nawet kilka miesięcy w zależności od stopnia złożoności wykonywanych tam działań. Końcowym etapem jest przygotowanie sprawozdania.