Centrum obróbcze cnc w nowoczesnym przemyśle

Postęp technologiczny sprawił, że przestarzałe metody wiercenia, frezowania czy szlifowania materiału zostały zastąpione nowocześniejszymi sposobami, które przyspieszają proces i pozwalają na uzyskanie większej dokładności. uzyskania większej dokładności.

Wydajna i ekonomiczna obróbka cnc

centrum obróbcze cncCentrum obróbcze cnc używa narzędzi skrawających z osią obrotu. Jest to najpopularniejszy sposób obróbki metalu. Są to maszyny bardzo popularne wśród firm produkcyjnych. W rzeczywistości coraz mniej prawdopodobne staje się znalezienie firmy produkcyjnej, która nie posiada żadnej z tych maszyn. Wieloosiowe maszyny pracują z większą dokładnością, wydajnością i są bardziej ekonomiczne w przetwarzaniu materiału. Jakość obrabianego przedmiotu wzrasta, ponieważ występuje mniej błędów związanych z obsługą operatora, a ilość błędów spowodowanych ponownym zamocowaniem obrabianego przedmiotu w wielu operacjach jest prawie wyeliminowana. Geometria obrabianego przedmiotu posiada większą dokładność położenia. Eliminacja odpadów poprzez redukcję ustawień jest zaletą obróbki części z wielu stron w zależności od typu mocowania, maszyny i geometrii przedmiotu obrabianego. W obróbce pięcioosiowej można przetwarzać wiele płaszczyzn z różnych pozycji, wykorzystując oś nachylenia i oś obrotową, zamiast przekładania obrabianego przedmiotu w różnych operacjach. Obróbka na maszynach wieloosiowych może obniżyć koszt oprzyrządowania, zwiększyć szybkość przetwarzania i stworzyć lepsze wykończenia.  Jedną z największych zalet obróbki na centrum obróbczym cnc jest możliwość obrabiania elementów przy skomplikowanych kątach i pozycjach, które byłyby bardzo trudne lub niemożliwe do osiągnięcia w przypadku maszyny jednoosiowej.

Dodatkową zaletą jest skrócenie czasu podczas obrabiania elementu. Dzięki kilku osiom obrabiającym nie ma konieczności powtarzania obróbki na innej płaszczyźnie oraz przekładania elementu do innej maszyny.