Czym jest katalog kodów odpadów?

 

Wzrost świadomości społeczeństwa na temat segregacji śmieci oraz recyklingu, a także chęć ludzi do podejmowania takich działań pozytywnie wpływa na środowisko. Jest przez to także coraz większe zapotrzebowanie na różnego rodzaju pomoce, które mają na celu ułatwić zarządzanie tym, co jest już nam niepotrzebne i co chcemy przeznaczyć do wyrzucenia.

Pomocne w segregacji kody odpadów

obecne kody odpadówW wyniku uregulowania przepisów dotyczących segregowania oraz wywożenia odpadów powstał katalog odpadów. Dzieli on pozostałości w zależności od źródła ich powstania na 20 grup. Te z kolei dzielą się na kilka lub kilkanaście podgrup, wśród których można dodatkowo wyróżnić kolejne tyle poszczególnych, konkretnych rodzajów. Łącznie daje to nam prawie tysiąc pozycji, które stanowią obecne kody odpadów. Katalog ten został stworzony przez Ministra Środowiska i ma na celu pomóc wszystkim obywatelom w prawidłowym rozróżnianiu poszczególnych odpadów. Są tam wyróżnione również odpady niebezpieczne, które wymagają szczególnego bezpieczeństwa i właściwego podejścia do nich. Wśród podstawowych grup możemy wyróżnić takie, które zawierają odpady powstałe w wyniku prac rolniczych, pracy przemysłu drewna, procesów termicznych czy prac budowlanych i remontowych. Zawierają one w sobie kolejne kilka podgrup i kilka do kilkunastu konkretnych typów. Zaktualizowany katalog wszedł w życie wraz z początkiem 2015 roku i obowiązuje po dzień dzisiejszy. Jest on zgodny z odpowiednimi dyrektywami oraz normami i bez żadnych zarzutów spełnia swoją funkcję.

Różnego rodzaju ustawy oraz akty prawne są potrzebne, aby zaprowadzić porządek w wielu dziedzinach życia społecznego. Niektóre, tak jak katalog odpadów, są szczególnie ważne dla ochrony środowiska oraz w uporządkowaniu tego, jak konkretny przedmiot powinien być przeznaczany na utylizację i do jakiej kategorii produktów on w ogóle należy.