Kiedy odciąganie wiórów jest konieczne?

W niektórych zakładach pracy panują warunki niekorzystne zarówno dla zdrowia pracowników, jak i pracujących podczas produkcji maszyn przemysłowych, dlatego konieczne jest zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań, których celem jest ograniczenie szkodliwego wpływu odpadów powstałych podczas produkcji. Z pewnością do takich miejsc zaliczyć można wszelkiego rodzaju zakłady zajmujące się obróbka drewna.

Czemu odciąganie wiórów jest konieczne?

odciąg wiórówZakłady, w których dokonuje się obróbki drewna to bardzo nietypowe miejsca pracy. Podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru, ciągły kontakt z niebezpiecznymi maszynami wyposażonymi w ostre noże i piły to nie wszystkie zagrożenia, jakie czyhają na pracowników tartaku czy stolarni. Powstałe podczas procesu produkcji elementów drewnianych odpady drewniane w postaci pyłów i trocin zanieczyszczają powietrze, a długotrwałe przebywanie w takich warunkach może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych chorób układu oddechowego, w tym przede wszystkim płuc. Z tego właśnie powodu we wszystkich tego typu miejscach konieczny jest prawidłowy odciąg wiórów, który wspomaga ogólną wentylacje w pomieszczeniu. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale także dla ograniczenia awaryjności obecnych w zakładzie maszyn. Osadzający się na kluczowych częściach mechanizmu pyl i wiór może prowadzić do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw, które przecież każdy przedsiębiorca wolałby ograniczyć.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy określają stosowne przepisy prawne. Zakłady obróbki drewna z całą pewnością zaliczyć można do miejsc, gdzie warunki pracy nie należą do najłatwiejszych. Wszechobecny pył i wióry powstałe podczas obróbki drewna bez prawidłowej wentylacji mogą prowadzić do występowania chorób układu oddechowego wśród pracowników oraz do zwiększonej awaryjności maszyn.