Najlepsze kamery do monitoringu

Na większości zakładów przemysłowych nie było potrzeby montowania zaawansowanych systemów monitoringu. W zupełności wystarczał tam prosty system internetowy, mający głównie za zadanie przeciwdziałać wtargnięciu osób nieupoważnionych na teren zakładu. W przypadku naszego zakładu było jednak zgoła inaczej.

Kamery najwyższej jakości

najlepsze kamery przemysłoweJako zakład produkujący części lotnicze, nie tylko dla prywatnych firm ale również często dla wojska, wymagaliśmy montażu najwyższej jakości monitoringu. Było to wymaganie nie tylko odgórne, gdyż monitoring taki pozwalał na szybkie znalezienie przyczyn wypadków, jakie czasem miały miejsce na terenie zakładu. Dlatego też nasz system monitorowania posiadał najlepsze kamery przemysłowe, o jakości pozwalającej nawet na odczytanie numeru seryjnego części po maksymalnym zbliżeniu obrazu. Było to o tyle przydatne, iż dużą część zakładu stanowiły rozległe hale, na których montaż kamer był często niewygodny, więc tym bardziej wymagało to najwyższej jakości obrazu. Kamery były również odporne na uszkodzenia i zakłócenia elektromagnetyczne, z racji używania ich na liniach produkcyjnych. Były one ustawione w trybie automatycznym, z polem widzenia nachodzącym na siebie w taki sposób, by konkretne miejsce było możliwe do monitorowania przez cały czas, choć przez różne kamery. Kamery te również posiadały najwyższą możliwą szybkość działania, w razie potrzeby operowania nimi przez fizycznego użytkownika.

Mimo szybkości, były one wygodne i płynnie zmieniały obraz, nie męcząc oczu nawet podczas długiej obserwacji. Zestaw taki nie należał do najtańszych, jednak w tym wypadku wysoka cena oznaczała równie wysoką jakość. Tańsze kamery o mniejszej jakości mogłyby łatwiej ulec uszkodzeniom, i nie miałyby satysfakcjonujących nas osiągów.