Ocena wytrzymałości konstrukcji

Wszelkie konstrukcje metalowe zbudowane są z pojedynczych elementów połączonych spawaniem. Zatem miejsce połączenia dwóch elementów czyli złącze spawu jest newralgicznym miejscem konstrukcji. Oczywiście każda konstrukcja ma kilka lub kilkanaście takich spawów, więc aby ocenić wytrzymałość danej konstrukcji, trzeba zbadać wszystkie złącza.

Metody badania złączy

próba łamania złącz spawanych konstrukcjiSą różne metody badania złączy.  Generalnie dzieli się te metody na niszczące i nieniszczące. Do badań niszczących należy próba łamania złącz spawanych konstrukcji. Polega ona na tym, że łamie się próbkę w spoinie, aby móc dokonać oględzin i oceny jej przełomu. Widoczne gołym okiem w przełomie rysy, pęcherze, zadry, pozwalają ocenić jakość spoiny. Próby łamania wykonuje się na maszynie wytrzymałościowej. Do prób niszczących zaliczane są jeszcze próby zginania, rozciągania, twardości i udarności. Do badań nieniszczących zaliczana jest próba na zginanie. Próba ta pozwala ocenić materiały podstawowe i dodatkowe na konstrukcje spawane. Prowadzona jest w celu oceny plastyczności łączy oraz wykrycia ewentualnych niezgodności spawu. Wszystkie badania są określone normami technicznymi i służą do oceny trwałości i niezawodności wykonanych konstrukcji. Chodzi o to, aby konstrukcje wykonane były z materiałów najwyższej jakości, z zastosowaniem  sprawdzonych technologii  spawania. Takimi badaniami zajmują się wyspecjalizowane zakłady badawcze, a także niektóre uczelnie techniczne. Zakłady te prowadzą również kursy spawalnicze oraz weryfikują specjalistów -spawaczy.

Nie ulega wątpliwości fakt, że spawalnictwo jest podstawą budowania metalowych konstrukcji. Wytrzymałość i trwałość każdej metalowej konstrukcji zależy od materiału, z którego jest wykonana i od zastosowanej techniki spawalniczej. Można powiedzieć, że najważniejszym budowniczym, poza projektantem, każdej konstrukcji jest spawacz.