Pozyskanie ciepłej wody użytkowej

 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku jest jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort termiczny lokatorów. W tradycyjnych rozwiązaniach w budynku mieszkalnym zainstalowana jest instalacja centralnego ogrzewania, która do wytwarzania ciepła wykorzystuje spalanie paliw stałych takich jak chociażby drewno czy węgiel.

Pompa pozwala podgrzać wodę

pompy ciepła powietrze wodaSpalanie tego typu paliw wiąże się z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Żeby temu zapobiec wdrażane są różnego rodzaju programy operacyjne, które mają na celu wsparcie finansowe podmiotów, które chcą zmodernizować instalację w swoim domu. Środki te pochodzą z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Najpopularniejszymi rozwiązaniami, które są obecnie wspierane za pośrednictwem programów operacyjnych są obecnie pompy ciepła powietrze-woda, które umożliwiają ogrzanie domu w ekologiczny sposób. Pompy ciepła bowiem pozyskują energię cieplną z dolnego źródła. Do ich działania niezbędna jest energia elektryczna, która zasila sprężarkę. Jej wkład jednak jest nieporównywalnie mniejszy od uzysku w wyniku działania pompy. Ogrzane medium robocze oddaje ciepło w zbiorniku buforowym, który służy do magazynowania ciepłej wody użytkowej. W celu osiągnięcia zadanej temperatury uruchamiana jest grzałka elektryczna, która dogrzewa wodę.

W ten sposób gospodarstwo domowe, które decyduje się na instalację pompy ciepła woda powietrze uzyskuje w ekologiczny sposób ciepłą wodę, która może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń lub zużyta w celach sanitarnych. Pompy ciepła są obecnie jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Często są one stosowane w instalacjach hybrydowych wraz z kolektorami słonecznymi, które również podgrzewają ciecz roboczą. W ten sposób możliwy jest uzysk ciepła, które ogrzewa pomieszczenia oraz ciepłej wody użytkowej.