Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – informacje

Każda firma działająca w branży finansowej ma obowiązek przeszkolić swoich pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jest to ważne głównie dlatego, że pozwala minimalizować ryzyko wprowadzania do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. W tym artykule omówimy wszelkie istotne informacje, związane z tym tematem.

Pranie brudnych pieniędzy – to warto wiedzieć

procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzyPrzede wszystkim należy zacząć od tego, że w każdej firmie musi obowiązywać procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Dokument taki pozwala na określenie czynności, jakie powinny zostać podjęte w sytuacji, kiedy podejrzewa się, że dana osoba planuje przeprowadzić taki proceder. Z próbą prania brudnych pieniędzy można często spotkać się w instytucjach finansowych typu bank, biurach rachunkowych czy firmach zarządzających wierzytelnościami. Przejawiają się one najczęściej w próbie wpłacenia wysokiej kwoty niewiadomego pochodzenia na rachunek bankowy lub wpływie na konto bankowe przelewu, który ciężko jest zdefiniować. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania tego typu incydentów odpowiednim jednostkom w firmie, które przekażą sprawę dalej. W Polsce za podejrzany przelew uważana jest kwota powyżej 15 tys. euro i powinna ona zostać niezwłocznie zgłoszona w celu skontrolowania źródła jej pochodzenia.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to bardzo ważna czynność, do której każda firma działająca w sektorze finansowym powinna podejść z najwyższą dbałością. Konieczne są również cykliczne szkolenia pracowników, które będą odświeżały ich wiedzę dotyczącą całego procederu oraz przypominały, co należy w konkretnych sytuacjach zrobić. Szkolenia takie mogą być prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i w formie e-lerningu. To od firmy zależy jaką metodę przyjmie.