Przekształcanie gruntów rolnych na budowlane

Jeśli chcemy zbudować jakikolwiek budynek, niezależnie czy będzie to budynek gospodarczy, czy mieszkalny, to i tak działka na której ma się odbyć budowa, musi posiadać status działki budowlanej. Posiadając tylko działkę rolną, musimy przekształcić ją na budowlaną, tylko w ten sposób będziemy mogli uskutecznić swoje plany.

Badania gruntów rolnych

badanie gruntuJak już wcześniej wspomniałem, aby wybudować jakiś budynek, to musimy posiadać działkę o odpowiednim statusie, ponieważ tylko wtedy możemy otrzymać decyzje o warunkach zabudowy, która zapoczątkuje cały proces budowlany. Przekształcenie działki rolnej na budowlaną nie jest łatwe i nie każdą działkę można przekształcić, co nie oznacza, że jest to niewykonalne. Mnóstwo osób zleca takie przekształcenie działki, a następnie buduje tam swoje domy. W celu przekształcenia działki niezbędne będzie badanie gruntu. Na podstawie takiego badania możemy określić klasę gleby. W przypadku, gdy klasa bonitacyjna gleby będzie zbyt wysoka, to przekształcenie działki na budowlaną będzie niemożliwe. Tego typu badanie gruntu zlecamy geodecie, który posiada dodatkowy kurs geologiczny. Geodeta wykonuje tak zwaną odkrywkę glebową. Odkrywa glebowa to duł wykopany łopatą na głębokość około stu dwudziestu centymetrów w celu pobrania próbek gleby. Próbki wysyłane są do laboratorium, gdzie po szczegółowym badaniu określana jest klasa bonitacyjna gleby. Następnie odsyłana jest do nas informacja czy wykonanie przekształcenie jest możliwe.

Wykonanie takiego badania kosztuje od tysiąca pięciuset, do trzech tysięcy złotych. W zależności od cen rynkowym w danym miejscu na terenie kraju. Znalezienie osoby, która wykona takie badanie nie powinno być trudne, ponieważ jest to dość popularna czynność, więc osób posiadających uprawnienia jest dość dużo.