Rola centrali sterującej oddymianiem

Wiele obiektów ze względu na swoją rolę musi być wyposażonych w dodatkowe urządzenia czy systemy zapewniające większe bezpieczeństwo w momencie wystąpienia zdarzeń niepożądanych. W przypadku obiektów na terenie których jednocześnie przebywa wiele osób zdarzeniem takim jest z całą pewnością wystąpienie ognia. Pożar stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz zgromadzonego mienia.

Skuteczne systemy oddymiające

centrale oddymianiaW zależności od rodzaju substancji, która ulega zapłonowi rozwój pożaru może być różny. W niektórych przypadkach występuje silne zadymienie, które jest równie niebezpieczne co płomienie. Dym może prowadzić bowiem do podtrucia oraz utrudnienia prowadzenia akcji ewakuacyjnej czy ratunkowej. Żeby możliwie szybko go usunąć stosowane są specjalne systemy za to odpowiadające. Ich sercem są centrale oddymiania, które sterują pracą urządzeń wykonawczych takich jak chociażby klapy oddymiające czy wentylatory. Centrale oddymiania jako element systemów zabezpieczających przed wprowadzeniem na rynek muszą przejść specjalne badania i testy. Ich rolą jest potwierdzenie skuteczności zadziałania w warunkach docelowych. Badania są prowadzone przez jednostki akredytowane, które mają za zadanie stwierdzić zgodność z normami lub odpowiednimi przepisami prawa.

Pozytywny wynik obliguje jednostkę do wystawienia specjalnego certyfikatu czy świadectwa dopuszczenia. Na podstawie tego wyrób może być stosowany w systemach oddymiających. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zagadnień jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji w skrajnych sytuacjach takich jak wystąpienie pożaru. W tym celu stosowane są specjalne instalacje, które muszą być niezawodne i niebywale skuteczne.