Silosy wykonane z blachy falistej i ocynkowanej

W Polsce coraz częściej prowadzi się hodowlę wielkotowarową zwierząt gospodarskich. Aby jednak hodowla dawała jak największe zyski, trzeba o zwierzęta dbać. W hodowli najważniejsze jest regularne karmienie zwierząt wysokiej jakości paszą.

Rury tłoczące i odpowietrzające w silosach paszowych

silos paszowyTakiej paszy potrzeba zazwyczaj bardzo dużo, a co za tym idzie – potrzebne jest miejsce do jej magazynowania. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie paszy w silosach paszowych. Hodowcy coraz częściej decydują się na zakup silosów, które mogą pomieścić od 5 do nawet 25 ton paszy. Najczęściej silosy paszowe wykonywane są z blachy falistej. Dodatkowo blacha ta jest ocynkowana, co zabezpiecza ją przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Dodatkowo taka blacha zapewnia wytrzymałość. To sprawia, że silosy paszowe nie nagrzewają się tak szybko, a wewnątrz panuje optymalna dla paszy temperatura. Dach i lej silosu wykonywane są zazwyczaj z blachy płaskiej. Nogi silosu powinny być ocynkowane – ma to bardzo duże znaczenie, bo dzięki temu nie dochodzi do ich rdzewienia. Najczęściej w silosach stosuje się nogi zimnogięte – zabezpieczają one cały silos paszowy i zapewniają stabilność. Każdy element silosu połączony jest z innymi elementami śrubami. Oprócz tego zabezpiecza się połączenia silikonem. W silosie znajduje się dodatkowo rura tłocząca. Potrzebna jest też rura odpowietrzająca. W silosach bardzo często przechowywane są kiszonki i sianokiszonki, które muszą być przechowywane w warunkach beztlenowych.

Dlatego tak ważne jest, by silos posiadał rurę odpowietrzającą. Silos można napełniać pneumatycznie z paszowozu, ale możliwe jest też jego napełnianie mechaniczne. Można łatwo opróżnić silos za pomocą zasuwy ręcznej. Silos należy ustawić przy pomocy  dźwigu na wcześniej betonowanym podłożu.