System transportu multimodalnego

 

Transportem multimodalnym określa się złożony proces transportowy towarów na podstawie jednej umowy, ale wykonywany przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu. Przewoźnik jest odpowiedzialny (w sensie prawnym) za cały przewóz, nawet jeśli jest on wykonywany przy użyciu kilku różnych rodzajów transportu (na przykład kolejowego, morskiego i drogowego).

Czym jest transport multimodalny?

międzynarodowy transport multimodalnyPrzewoźnik nie musi posiadać wszystkich środków transportu i w praktyce zazwyczaj ich nie posiada. Przewóz jest często wykonywany przez podprzewoźników (w języku prawnym określanych jako „przewoźnicy faktyczni”). Przewoźnik odpowiedzialny za całość przewozu określany jest mianem operatora transportu multimodalnego, czyli MTO. Artykuł 1.1. Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów (Genewa, 24 maja 1980 r.) definiuje międzynarodowy transport multimodalny jako transport oznaczający przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych rodzajów transportu na podstawie umowy o transport multimodalny z miejsca w jednym kraju, w którym towary są przyjmowane pod opiekę przez operatora transportu multimodalnego, do miejsca wyznaczonego do dostawy znajdującego się w innym kraju. W praktyce spedytorzy stali się ważnymi MTO. Odeszli od swojej tradycyjnej roli agentów nadawcy, przyjmując większą odpowiedzialność jako przewoźnicy.

Również duzi przewoźnicy morscy przekształcili się w MTO, oferując klientom tzw. usługę door-to-door. Przewoźnik morski oferuje transport z siedziby nadawcy (zazwyczaj znajdującej się w głębi lądu) do siedziby odbiorcy (również zazwyczaj znajdującej się w głębi lądu). MTO nieposiadające statku morskiego (nawet jeśli transport obejmuje odcinek morski) są określane jako Non-Vessel Operating Carriers (NVOC).