Zalety wentylacji mechanicznej

Każdy budynek, w którym mają pracować ludzie musi być wyposażony w szereg różnych instalacji. Ma to na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu. Jednym z ważniejszych zagadnień jest wymiana powietrza, która powinna być realizowana przy użyciu specjalnych kanałów napowietrzających. W mniejszych obiektach w celu wymuszenia obiegu powietrza wykorzystywana jest grawitacja.

Jakie układy wentylacji mogą być zastosowane?

wentylacja mechanicznaNiemniej jednak w niektórych przypadkach jest to niewystarczające. W większych budynkach musi być zastosowana wentylacja mechaniczna, w której obieg jest wymuszany przez specjalne wentylatory. W większości rozwiązań są one napędzane przez silniki elektryczne. Dzięki temu zapewniana jest bardzo duża wydajność co przekłada się na zdecydowanie większą liczbę wymian powietrza w jednostce czasu. Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są również inne rozwiązania, które charakteryzują się dodatkowymi korzyściami. Tak jest między innymi w układach z odzyskiem ciepła, które stają się coraz bardziej popularne. Tego typu rozwiązania powinny być uwzględnione na etapie projektowania budynku. W późniejszej fazie jego eksploatacji ich wdrożenie może być problematyczne, a nawet nieuzasadnione ekonomicznie. Należy pamiętać, że ostateczna decyzja w jaki układ będzie wyposażony budynek jest podejmowana przez inwestora oraz projektanta.

Ten drugi ma za zadanie spełnić wszystkie wymogi formalne, które są określone w obowiązujących aktach prawnych takich jak chociażby ustawy czy rozporządzenia. Niezbędne jest bowiem zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jak widać obecnie w budynkach stosowane mogą być różne rozwiązania jeśli chodzi o zapewnienie wymaganej liczby wymian powietrza. Jest to szczególnie ważne w przypadku większych obiektów, gdzie zatrudnionych jest wiele osób.