Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników obowiązkiem pracodawcy

Odpowiedzialny pracodawca wie, iż zapewnienie bezpieczeństwa jego pracowników to jeden z głównych jego obowiązków. Musi on spełnić szereg wymagań prawnych związanych z tym aspektem. M.in. do zadań pracodawcy należy organizacja szkoleń wstępnych i okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie odzieży i obuwia roboczych i ochronnych, środków ochrony indywidualnej, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

Wyposażenie apteczki zakładowej

apteczka zakładowaJednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie w zakładzie pracy dostępności apteczek zakładowych. Taka apteczka zakładowa może uratować życie lub zdrowie poszkodowanego. W skład apteczki zakładowej powinny wchodzić: kompresy, opaski elastyczne, plastry, sterylne opatrunki indywidualne, chusty opatrunkowe i trójkątne, koc ratunkowy, nożyczki, rękawiczki lateksowe, sól fizjologiczna, ustnik do sztucznego oddychania oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z lista kontaktów alarmowych. Na szczęście wiele hurtowni BHP oferuje wśród swoich produktów wyposażone apteczki zakładowe, które zawierają wszystkie wymienione wyżej artykuły. Warto również taką apteczkę dopełnić lekiem w postaci pochodnej kwasu acetylosalicylowego (czyli np. Polopiryną lub Aspiryną). Podanie tych tabletek jest bowiem wskazane w przypadku podejrzenia zawału serca. Apteczki zakładowe powinny podlegać okresowym kontrolom (weryfikacja ilości, terminów ważności środków) oraz oczywiście uzupełniane w przypadku potrzeby. Powinny być one umiejscowione obszarze zakładu w łatwo dostępnym miejscu oraz dodatkowo oznaczone, tak aby zostały łatwo zauważone.

Podsumowując, każdy odpowiedzialny pracodawca powinien mieć na uwadze zakup apteczek zakładowych z wyposażeniem. Wszystko w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa swoim pracownikom, co powinno stanowić najwyższy priorytet działalności organizacji.