Zastosowanie spektrometrów

Spektrometr jest urządzeniem wykorzystującym do badań analitycznych i jakościowych promieniowanie elektromagnetyczne. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego urządzenia różniących się pomiędzy sobą w zależności przeznaczeniem, a także badanym promieniowania. Z racji ich uniwersalności mają one szeroką listę zastosowań.

Spektrometry nie tylko w laboratorium

spektrometr podczerwieniZ aparaturą pomiarową jaką są spektrometry najczęściej spotkamy się w laboratoriach analitycznych instytutów naukowych. Dzięki nim możliwa jest analiza jakościowa oraz ilościowa wielu substancji występujących w różnym stanie skupienia, a także ich identyfikacja. Przy ich pomocy naukowcy mogli odkryć wiele nowych związków. Jednak równie pomocne są one także w laboratoriach medycznych. Dzięki spektrometrom ramana możliwa jest między innymi diagnoza wielu chorób bez konieczności stosowania często bolesnej biopsji. Spektrometry wykorzystywane są również do badań np. tomograficznych. Nieocenioną pomoc sprzęt ten niesie również w kryminalistyce. Za ich pomocą analitycy kryminalistyczni dokonują identyfikacji wielu związków, pozwalających im na powiązanie przestępcy z miejscem zbrodni. Dzięki przenośnym spektometrom gamma geolodzy mogą dokonywać wielu badań geofizycznych niezbędnych między innymi przy odwiertach naftowych, węglowych czy gazu zimnego, stosując je głównie do identyfikacji źródła surowców. Ze aparatury jaką są spektrometry korzystają także liczne gałęzie przemysłu takie jak przemysł metalurgiczny, farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny, inżynierii materiałowej i nanotechnologii.

Spektrometry powszechnie wykorzystuje się również w fizyce. Są one bardzo dokładną aparaturą pomiarową, dającą wysoce miarodajne wyniki, a dodatkowo nie niszczą próbki podczas badań. Plusem urządzeń jest także krótki czas oczekiwania na wyniki, co pozwala na szybkie przeprowadzenie badań.

Sprawdź http://spektrometry.net ofertę